De ideale briefing

De ideale briefing bestaat niet. Maar we hebben hier wel een aantal klanten die ons steeds heel precies kunnen inlichten over hun wensen. Dat is aangenaam werken voor alle partijen. En de prijs is dan ook flink voordeliger. Daarom geven we hieronder graag enkele tips.

Ingrediënten

Bezorg ons alle ingrediënten in één keer. Zo hebben we van bij het begin een overzicht van het volume en van de opdracht. Maak duidelijk welke beelden bij welke teksten horen. Gaat het om een website, geef dan vooraf al de juiste namen aan de foto's. Volg daarbij de richtlijnen van Google. Meer informatie daarover vind je op www.prospector.be/beter-scoren-in-de-zoekrobots.

Bezorgen

Bezorg ons liefst geen 1.000 foto's waaruit we kunnen kiezen. We kiezen immers steevast de verkeerde beelden. Omdat we meer naar de resolutie kijken, de kleuren, het formaat en de stand. Het gemakkelijkst is om te werken met een selectie 'zeker te gebruiken' en 'eventueel bijkomend te gebruiken'. Diskettes en USB-sticks zijn achterhaald. Vandaag kun je gemakkelijk grote en vele bestanden tegelijkertijd gratis doorsturen via www.wetransfer.com. Meer informatie daarover: www.prospector.be/uw-bestanden-opsturen.

Teksten

Het liefst ontvangen we teksten in Microsoft Word. Onder bepaalde voorwaarden kunnen we cursief en vet mee overnemen. Teksten in pdf zijn ook goed te kopiëren. Spreadsheet-bestanden (zoals bijvoorbeeld Excel) geven wel eens problemen omdat de volgorde kan wijzigen en omdat de velden afzonderlijk moeten gekopieerd worden.

Tekstcorrecties

Tekstcorrecties kosten tijd en energie. Zorg vooraf voor een foutloze tekst of geef ons de gelegenheid om de tekst vooraf te verbeteren. Daarbij hebben we twee opties: minimale correctie of eindredactie. Bij minimale correctie verbeteren we interpuncties, splitsingen, taal- en zinsfouten. Bij eindredactie werken we ook op stijl en formulering. Hebt u toch nog tekstcorrecties door te geven? Geen probleem, daar hebben we alle begrip voor. We kunnen u een pdf bezorgen waarin u zelf de nodige correcties en opmerkingen kunt aanbrengen met Acrobat Reader. Telefonische of mondelinge correcties zijn minder efficiënt. Ze worden met de hand in snelschrift opgetekend en dat kan daarna wel eens tot misverstanden leiden.

Vertalingen

Via ons vertrouwd vertaalbureau zijn vertalingen binnen een paar dagen klaar. De teksten worden altijd geleverd door specialisten die schrijven in de eigen moedertaal. Met het zetwerk beginnen we pas nadat de originele versie helemaal goedgekeurd is. Gaat het om korte teksten? De meeste vertaalbureau's werken dan met een minimumtarief per opdracht per taal, gerekend aan € 0,16 per woord exclusief 21 % btw.

Checklist

Een website kan op elk ogenblik worden gewijzigd. Met drukwerk is dat niet het geval: eens gedrukt staan de fouten er voor eeuwig. Daarom best nog even controleren...

  1. Kijk een laatste keer het adres, telefoon- en faxnummer, e-mail- en website-adressen na.
  2. Lees de hele tekst achterstevoren. Zo wordt u niet afgeleid door de inhoud.
  3. Kijk naar het einde van elke regel en controleer de splitsingen. Begin vooraan en bovenaan. Deze procedure wordt herhaald na elke tekstcorrectie.
  4. Werden alle teksten op dezelfde manier uitgelijnd?
  5. Staan alle teksten, titels en tussentitels in het juiste lettertype, de juiste korpsgrootte, kleur en stijl?

Slot

Ten slotte danken we u voor uw medewerking. Stel gerust uw vragen en laat ons uw opmerkingen en suggesties weten. We kunnen er wellicht uit leren!