Stamboom

___________________________________

Mensen die leven en leefden in de Noorderkempen.
Louis Sips registreerde meer dan 220.000 personen,
meestal met hun voorouders en hoe ze met elkaar verwant zijn.
Méér informatie? https://gw.geneanet.org/lsips_w

Op elke naam kan je klikken en dan lees je de rest van het verhaal.
___________________________________

 

Adriaan Van Looveren - Westmalle 1938
verhuisde met zijn gezin van Gooreind naar Westmalle...

Jan Sips - Oostmalle 1927
als specialist in strodekken, bekend tot ver buiten de dorpsgrenzen...

Jan Van Ostaeyen - Westmalle 1927
kwam op de Steenovens te Westmalle wonen bij zijn schoonouders...

op de steenovens


Cornelius Sips - Loenhout 1918
sneuvelde waarschijnlijk door het artillerievuur dat op de Duitse gasaanval volgde...

Petrus Joannes Van Looveren - Wuustwezel 1918
waarschijnlijk was hij het laatste slachtoffer van 'den dodendraad'...

Pieter-Jan Van Looveren - Wuustwezel 1914
eerste schepen en dienstdoend burgemeester van Wuustwezel...

Jef Van Ostaeyen - Oostmalle 1901
pastoor De Molder droomde van een eigen Oostmalse harmonie...

Jaan Sips - Oostmalle 1895
maakte met paard en ploeg een mooi boerenbedrijf...

Jaan Quirijnen - Gooreind 1891
hoe hij als koetsier op het kasteel van Montens d'Oosterwijk naar Antwerpen...

Jef Van Looveren - Wuustwezel 1889
het was een oude boerderij, laag gelegen, vochtig en nog met een bedstee...

Joannes Baptista Mertens - Westmalle 1885
op hun trouwdag verhuisden zij naar een mooie boerderij aan de Steenovens...

Lambert Mertens - Rijkevorsel 1848
werd verkozen tot gemeenteraadslid samen met Petrus Van Aert uit Achtel...

Joannes Aloysius De Clerck - Westmalle 1847
Zjeva gaf eerst onderwijs aan doven, later aan de gemeenteschool in Westmalle...

Kapelanie Kasteellaan Westmalle

 

Maria Aertsen - Loenhout 1844
Maria  Aertsen of 'Grootje Platluis' in haar mooie Kempische  klederdracht kwam erbij zitten...

Clement Gabriëls - Rijkevorsel 1843
was landbouwer voor hij in 1843 met het steenbakken begon...

Carolus Van Ostaeyen - Rijkevorsel 1841
14 kinderen  waarvan de jongsten naar Amerika emigreerden...

Nelles Van Dyck - Westmalle 1862
Klein Keske, twee meter en één centimeter, zijn handen te vergelijken met gorillaklauwen...

Geert Aertsen - Loenhout 1836
kocht op 26 december 1836 de boerderij in de Beirestraat te Loenhout...

Mathijs Denies - Sint-Antonius Brecht 1834
drij mael terroet den hoofdvogel afgeschoten, drij mael koninck en nu keyser...

Alexander Van den Kinschot - Rijkevorsel 1833
was 58 en hertrouwde hetzelfde jaar nog met de dienstmeid met wie hij...

Adriana Costermans - Kalmthout 1826
heeft haer eerste communie gedaen in de Parochiaele Kerke...

adriana_kostermans.jpg

 

Marcellus Weyns - Rijkevorsel 1815
overgrootvader van Jef Van Ostaeyen, loteling en soldaat van Napoleon...

Alexander Weyns - Rijkevorsel 1815
ingelijfd bij het 120ste Régiment de ligne in 1806. In 1815 is hij nog niet terug in Rijkevorsel...

Petrus Van Aert - Rijkevorsel 1815
na tien jaar komt Peer op een maanlichte nacht op het erf aangeklopt...

Ludovicus Speltinx - Loenhout 1815
kreeg de medaille Sainte-Hélène voor de periode 1808-1814...

Petrus Joannes Van Looveren - Loenhout 1815
kreeg de medaille Sainte-Hélène voor de periode 1808-1814...

Jacobus Floren - Rijkevorsel 1815
Napoleon werd verslagen en Jacques en Maria Catharina leefden nog lang en gelukkig...

sint-helenamedaille


Jacobus Willem Van Ostaeyen - Brecht 1809
toen Jacob 19 was, werd hij door het Franse bewind opgeroepen als 'conscrit'...

Jan Van den Kieboom - Rijkevorsel 1809
amper 18 jaar en 10 maanden jong toen hij overleed in het militair hospitaal van Strassbourg...

Joannes Petrus Uydens - Rijkevorsel 1808
één van de vele slachtoffers van de Napoleontische oorlogen...

Willem Kenis - Loenhout 1806
gevangen genomen in de slag bij Mohilew, nadat zijn paard onder hem was doodgeschoten...

armee napoleon

 

Jacobus Peeters - Rijkevorsel 1806
de 5 oudste zonen kwamen in aanmerking om te dienen in het leger van Napoleon...

Laureys Aerts - Westmalle 1812
waard-brouwer in De Valk en Hoofdman van de Sint-Sebastiaansgide...

Marten Vissers - Loenhout 1800
8 koeien, 4 kalveren, 2 paarden, een os en twee varkens...

Willem Van Ostaeyen - Brecht 1798
hoe hij een bende krijgsvolk te paard achterna zette en met zweep en bedreigingen...

Ludovicus Brijs - Haasdonk 1798
bij de Brigands vallen 9 doden waaronder Ludovicus Brijs...

Philippus Jacobus Geerts - Oostmalle 1796
zeg maar aan de commandant dat ik mij kom laten ophangen...

burgemeester oostmalle

 

Jaak Van Velthoven - Brecht 1796
in 1796 werden drie personen te Brecht door een razende hond gebeten...

Maria Catharina Van Buyten - Westmalle 1774
geboren te Westmalle in Villa van Paeffenrode, later Nooitrust genoemd...

Jan Aert Quirijnen - Loenhout 1771
op 27 juli 1771 kwam een groep dragonders op Popendonk...

Symon Vermeulen - Lille 1764
1408 gulden, 12 stuivers, 4 duiten, 6 koeien, een vaars, vier kalveren en een paard...

Adriaan Mertens - Oostmalle 1763
Adriaan was 24 toen in Oostmalle 16 wolven werden gedood...

Jan Aertsen - Loenhout 1761
boerderij van Jan Aertsen en Adriana Van der Boom in de Beirestraat te Loenhout...

Anna Calluij - Boom 1757
 nog in het jaar 1725 werden premies uitbetaald voor het doden van 127 wolven...

wolven in Boom

 

Michiel Melsen Mertens - Loenhout 1757
Jan Anthonissen werd opgevolgd door Michiel Melsen Mertens en Catharina...

Willem Jordens - Oostmalle 1752
een perceel land van 184 roeden en na opbieden koopt Willem Joordens het voor...

Philippus Joannes Brydenbach - Duitsland 1747
gedoopt in Duitsland...

Drieboomkensberg - Westmalle 1746
met 1.000 paarden op verkenning in Westmalle en door 350 Huzaren teruggedreven...

opdelocht.jpg

 

Cornelis Van Looveren - Wuustwezel - 1744
Prins Karel was een toonbeeld  van zachtheid en goedheid tegenover zijn onderdanen...

Jan Snellinckx - Rijkevorsel 1741
koster van Rijkevorsel, leenman in het Bavelsche Blok...

Jan De Vrij - Zoersel 1740
een merrie, een ackerpeerd, 1 lange kerre, 2 iertkerre, 1 ploeg en 2 eggen...

Jan Anthonissen - Loenhout 1738
vanaf kerstmis 1738 werd Jan de pachter op de nieuwe Popendonkse hoeve...

Sijmon Jan Goossens - Loenhout 1735
die de vechtenden uit elkaar trok en het mes afnam...

Peeter Wouter Ooms - Loenhout 1726
verweet Peeter Huijben dat zijn vrouw een heks was en hij zelf een schelm...

Elisabeth Jacob Willem Francken - Loenhout 1726
 door het onstuimig weer verdronken in de beek aan de Sint-Quirinuskapel

Goris Jan Aertsen - Loenhout 1724
pachter van de hoeve aan de Sint-Lenaartseweg...

Boerenijsje Sint-Lenaartseweg

 

Adrianus Cornelius Jan Nijs Van Tichelt - Loenhout 1722
woonhuijse, stallinge, hove ende de helft vanden driessche, gelegen tot popendonck...

Jan Cornelis Goetstouwers - Wuustwezel 1720
verschoeten gelt voor de gulde de somme van sesthien stuijvers...

Jan Dionisius Wouters - Wortel 1720
in 1720 begonnen pottatters te zetten in de moeskruidhoven van Wortel...

Willem Peeter Beyers - Achterbroek 1718
ultra pontem Willelmi Beijaerts, over de brug van Willem Beyers...

Theodorus Cornelius Goetstouwers - Loenhout 1715
vanaf kerstmis 1715 werd hij voor 240 gulden jaarlijks de nieuwe pachter...

Cornelius Petrus Gabriels - Loenhout 1713
op de hoeve Popendonk te Loenhout. Hij stierf één maand voor de geboorte van...

Bert Wouters - het Ossegoor Westmalle 1704
Ossegoor, sijnde een stuck heyde, moer ende weyde onder Westmalle gelegen...

het-ossegoor.jpg

 

Simon Vermeulen - Lille 1703
woonde in de Houssie maar bezat ook een boerderij op het Rolleken te Lille...

Hubertus Costermans - Westmalle 1702
pachter op 't Coxgoet achter het kasteel op de Steenovens...

Peeter Aernouts - Loenhout 1695
in sijne leven tot Loenhoudt ende hooftman van de gulde van St. Sebastiaan...

Jan Adriaan Van Looveren - Wuustwezel 1694
maakte gedurende zesendertig jaar deel uit van de kolfschuttersgilde toen...

Adriaan Jacobi Van Looveren - Wuustwezel 1684
als ouderman onderteekent hij de gilderekeningen van de Bus... 

kolfschutters.jpg

Jaak Van Looveren - Wuustwezel 1693
bij de volkstelling in 1693 was Jacob Berthol juist een jaar weduwnaar...

Martinus Mertens - Oostmalle 1692
Pottenbakker Mertens in de Lollepotstraat te Oostmalle...

Jan Mathys Goossens - Loenhout 1689
in sijn leven armmeester deser parochie en guldebroeder van St. Jorisgulde alhier...

Jan Peeter Beijers - Wuustwezel 1686
grondt erve ende boomen van hunne respective schutterijen gestaen ende gelegen...

Peeter Gabriels - Loenhout 1680
200 gulden voor de hoeve die men noempt de nieuwe Popendonksche hoeve...

Cornelius Broomans - Loenhout 1680
schepene ende borgemr. tot Loenhoudt ende ouderman van St. Sebastiaansgilde...

schalienhuis Loenhout


Cornelia Verbraken - Westmalle 1677
betaelt uyt considratie vande troble tijden de somme van twintich gulden...

Jan Adriani Van Pelt - Wuustwezel 1676
dien tijd werd nog veel moer naar Antwerpen gevoerd...

Nout Van Ostaeyen - Loenhout 1676
die 51 is, verzet zich tegen de soldaten en hij krijgt een goed pak slaag...

Henricus Goris Vergouwen - Loenhout 1675
pachter op de Neerhoeve, vanaf 1692 op de oude Popendonkse hoeve...

Willem Gysels - Westmalle 1675
in zijn oude dag verhuisde Willem naar de Gansenput waar hij ging inwonen...

ganzenkuil.jpg

 

Adriaen Mertens - Loenhout 1674
oudt Schepene en Borgemeester in sijn leven tot Loenhoudt...

Wouter Snellinckx - Loenhout 1673
leenman in het Vrijthoff groot int geheel ontrent een buijnder...

Anna Petri Jordaens - Loenhout 1667
zette de herberg en brouwerij in 't Schaliënhuis voort. Dit blijkt...

Jan Adriaan Van Ostaeyen - Loenhout 1665
drie keer getrouwd, 22 kinderen, leeftijd bij overlijden: 62 jaar...

Cornelius Sebrechts - Loenhout 1663
werd verplicht een karrevracht graan naar het garnizoen in Breda te vervoeren...

Maijken Schuermans - Loenhout 1662
de eerbare Maijken Anthonis Schuermans sijn huysvrou, sterf den...

Joris Coeck - Loenhout 1662
in sijne leven van de gulde van den edelen ridder St. Joris binnen Loenhoudt...

Jan Wils - Zoersel 1659
woonde tot aan zijn dood in de Voorne te Zoersel...

voorne_zoersel.jpg

 

Thomas Wijns - Oostmalle 1657
schout Arnold Bosch reist in 2 dagen te paard naar Elderen en vandaar naar Luik...

Jan Van Looveren - Wuustwezel 1656
pachter, x Nuijten Cathalijn, ° Bertholomeus, ° Catharina, + 1 schaapwachter...

Jacob Van Ostaeyen - Wuustwezel 1656
een brutale Kapitein & een moedige schout...

Peeter Van Beeck - Wuustwezel 1649
de Prins van Oranje en Mary van Engeland verbleven bij Peeter Van Beeck...

Jan Christiaen Vorsselmans - Loenhout 1644
gevallen met peert en kerre en onder de kerre doot gebleven...

Heyliger Geerts Smouts - Rijkevorsel 1643
tot tweemaal toe moeten ze de razende onderpastoor buitensleuren...

Agnes Geeraerts - Westmalle 1641
meter was dame Catharina de Cotereau - een mooie koets met 6 paarden...

kasteel.jpg

 

Lambert Lambrechts - Kalmthout 1640
slaat met een bierpul een gapende wonde in het hoofd van Peter Bussers...

Balten Van Geel Brasschaat - 1633
heeft de palmslag voor de Katerheidemolen met ingang van Kerstmis...

Jacob Willem Van Ostaeyen - Wuustwezel 1632
op een wolf moet jagen tussen Hoogstraten en Wuustwezel...

Joannes Symon de Roover - Rijkevorsel 1631
ondanks fel protest neemt de luitenant het paard toch mee voor 80 gulden...

paard


Wouter Petrus Ren - Loenhout 1630
waarbij Claes Jan Claesen ook zijn roer wilde afvuren wat niet lukte...

Guilielmus Hubertus Grielens - Rijkevorsel 1627
een akkoord tussen de Graaf van Hoogstraeten en Petrus...

Huijbrecht Janssen Wagemaeckers - Kalmthout 1625
koning van de Sint-Sebastiaensgilde...

Jacobus Weyns - Oostmalle 1625
vluchten 60 Oostmallenaren naar Salphen uit vrees voor de pest...

Cornelius Anthonii Lambrechts lemmens - Wuustwezel 1624
op een vreselijke manier vermoord door Jan Cornelis Wouters...

Merten Lambrechts - Kalmthout 1622
den eersame mertinis lambrechts in synen leven muylder tot kalmthout...

merten_lambrechts.jpg

 

Geertrui Coeymans - Wuustwezel 1619
wiens kinderen wellicht niets meer wisten over een rijk koopman...

Antonius Gommers - Meer 1619
naar De Mosten en zijn nakomelingen worden dan ook vaak als Mostmans genoemd...

Adrianus Bartholomei Van Looveren - Kalmthout 1618
geleghen is geheeten den Vogelen Sanck bijde kercke tot Calmthout...

Nicolaus Bervoets - Oostmalle 1617
met de knecht en haar zoon heb ik de loslopende paarden helpen vangen...

Joannes Costermans - Westmalle 1616
woonde in één van de zes hoeves op de Steenovens te Westmalle...

steenovens.jpg

 

Cornelia Jan Hegge - Loenhout 1612
een weide en een stuk land op de Hagelkruisakker...

Frederik de Renesse - Oostmalle 1610
is uitgedost met een volledig toernooiharnas. Aan zijn zijde een zwaard...

Peeter Aert Sgrauwen - Loenhout 1608
drie soldaten die aangehouden werden wegens bedelarij en wangedrag...

Adrianus Cornelius Goetstouwers - Gooreind 1607
want hij koopt talrijke eigendommen, vooral opt Gooreynde...

Maarten Goos - Oostmalle 1606
het scheen bij nae dat de wereld op een eynt was...

Michiel de jonge Van Elsacker - Loenhout 1602
te Nedervenne een stede, eigendom van zijn schoonvader Peter Beijerszone...

Merten Janssens Van Wesenbeeck - Essen 1587
spoorloos, waarschijnlijk op de vlucht voor de Spaanse Furie...

Willem Ghysels - Westmalle 1586
toen werden de twee andere vreemdelingen ook ter dood gebracht...

westmalle_schoutenhuis.jpg

 

Cornelis Beijers Van Voxdael - Kalmthout 1584
als gijzelaar in de gevangenis van Turnhout opgesloten en er gestorven...

Anna De Vrije - Oostmalle 1582
van april tot juni stierven in Oostmalle 120 inwoners...

Jan Van Ostaeyen - Loenhout 1579
Joannes Stadius werkt in Turijn, Parijs, Luik, Keulen, Brussel, Leuven...

joannes stadius

 

 

Jan Quaeyhaeghs - Wommelgem 1576
legde de eed af als schepen op 16 januari 1625...

Peeter Sanders - Breugel 1575
de opeenvolgende rampen betekenden de doodslag voor de ontwikkeling...

Philip Adriaenssen - Kalmthout 1575
hij moet dus één van de pioniers geweest zijn die het totaal verlaten Kalmthout...

Peter Van Wesembeeck - Antwerpen 1573
verkocht al zijn bezittingen en vertrok uit dit beroerde land...

Ewout van Eemeren - Brecht 1572
bracht de breuk en het zilverwerk van de voetbooggilde in veiligheid naar Antwerpen...

scheldezicht-antwerpen.jpg

 

Cornelius Jacobi Broumels - Wuustwezel 1565
ook als voogd van de weeskinderen van Jacop Cornelis Broumels...

Aert Jacobs Dickens - Ravels 1565
zijn veel bemiddelde Engelse katholieken naar de Nederlanden gekomen...

Quirijn Willemsen - Kalmthout 1563
onbemiddeld universiteitsstudent in Leuven...

Symon De Roover - Rijkevorsel 1562
trok hierop zijn mes en stak ermee in de buik van Jan Claes...

Bartholomeus Van Looveren - Kalmthout 1550
Hendrik van de Leck, geheten Van Loeveren, komt in het bezit van het hof...

Cornelis Van Elsacker - Loenhout 1541
recht van overpad om de Buytelaersacker te bereiken...

Cornelius de Vrije - Zoersel 1541
blootshoofds, barrevoets en met een kaars van drie ponden vergiffenis vragen...

kerk_zoersel.jpg

 

Peeter Van der Buyten - Loenhout 1539
de man zittend op het paard en zal hebben een zwaard in de rechterhand...

Wedemaer Van de Mierop - Rijkevorsel 1534
na de dood van zijn vrouw werd hij pastoor van zijn dorp Rijkevorsel...

Philip de Vrije - Zoersel 1510
koopt in 1510 een rente op de hofstede op 't Schuerhoven in Westmalle...

Cornelis Coeymans - Wuustwezel 1509
ze kopen in 1517 de huizen "Aken" en "Koelen" in de Predickheerenstraat te Antwerpen...

Michiel van Elsackere - Loenhout 1504
een erfrente van veertien veertelen rogge...

Heinrick Vanden Mijerhop - Rijkevorsel 1498
op voorwaarde dat hij van het klein kamerken een koestal mocht maken...

Jeronimo Weyns - Westmalle 1490
Jeronimo wordt genoemd ca 1540 te Westmalle...

oude_kerk_westmalle.jpg

 

Pierre Wesenbecius - Zandhoven 1487
studeert rechten in Leuven, Parijs en tenslotte in Antwerpen waar hij...

Jan de Vrije - Zoersel 1477
6 viertelen rogge sjaars voor hun erf 'teijndonc in den Drengel' ...

Joannes Petrus Antonius Geertsen - Merksplas 1478
zijn kleinzoon erfde landerijen in Merksplas, Tichelt, Zundert en Rijsbergen...

Jan Thoens - Wuustwezel 1474
leene die de manne van Woestwesele over hebben ghegheven bij hoenen eede...

Floris De Bie - Oostmalle 1447
bezit de halve heerlijkheid Oostmalle, Blommerschot, Zalhuffle, Merlohoven...

Jan Van Looveren - Antwerpen 1445
herbergier in de afspanning De Rijn in de Bullinckstraete

antwerpen.jpg

 

Jan Van Looveren - Antwerpen 1444
Petrus Christus vertrekt naar Brugge omme scilder te zine...

De oude Jan Bayers'zone van Voxdal - Ossendrecht 1444
het schoutambacht van Bewesterschelde en Beoosterschelde...

Lucia Coremans - Wernhout 1425
leendraechster aan de Hooge Heerlijkheid Wernhout, jouffrou Lucia Coremans...

Kathelijne Mortelmans - Westmalle 1423
opt voors schietspel woerde ende twist viellen soe datter een van wesele cortelinge daar nae sterf

Otte Aert Van de Mierop - Rijkevorsel 1420
zijn zoon Wedemaer zal hem opvolgen als schepene van vorsselle...

Laureys De Coster Goessems Costersone - Westmalle 1395
verkoopt volgens de schepenakte die huyse te Schuerhoven...

schuurhoven.jpg

 

Geerard Wesenbeke - Zandhoven 1385
d'après une enquête par l'écoutête de Santhoven, Gerrit van Wesembeke au sujet d'un different...

Wouter Bosschaert - Ekeren 1365
deel van vijf gemeten land in Eekeren te Vriesendonck...

Aert Van Reeth - Reet 1360
eigenaar van Het Reethergoet tot aan zijn dood in 1422. Hij wordt...

Wouter De Loeker - Wortel 1300
wordt vermeld in een cijnsregister te Wortel. Zijn oudste zoon...

de-loeker-hoogstraten.jpg

 

Arnold De Cuyper - Egmond 1300
stierf door een pijlschot in de strijd tegen de Vlamingen...

Wouter Van Tichelt - Hoogstraten 1260
een goed ridder beploegt 's morgens zijn akker en rijdt 's middags ten toernooi...

Dirk I van Seyn - Renesse 1100
voorouder van de familie de Renesse, kasteelbewoners te Oostmalle...

de renesse