home | histories | stamboom | Google |

 

Jaan Quirijnen - Gooreind 1891
hoe hij als koetsier op het kasteel van Montens d'Oosterwijk naar Antwerpen...

Jef Van Looveren - Wuustwezel 1889
het was een oude boerderij, laag gelegen, vochtig en nog met een bedstee...

Joannes Baptista Mertens - Westmalle 1885
op hun trouwdag verhuisden zij naar een mooie boerderij aan de Steenovens...

Clement Gabriëls - Rijkevorsel 1843
was landbouwer voor hij in 1843 met het steenbakken begon...

Marcellus Weyns - Rijkevorsel 1841
overgrootvader van Jef Van Ostaeyen, loteling en soldaat van Napoleon...

Geert Aertsen - Loenhout 1836
kocht op 26 december 1836 de boerderij in de Beirestraat te Loenhout...

Mathijs Denies - Sint-Antonius Brecht 1834
drij mael terroet den hoofdvogel afgeschoten, drij mael koninck en nu keyser...

Alexander Van den Kinschot - Rijkevorsel 1833
was 58 en hertrouwde hetzelfde jaar nog met de dienstmeid met wie hij...

Alexander Weyns - Rijkevorsel 1815
ingelijfd bij het 120ste Régiment de ligne in 1806. In 1815 is hij nog niet terug in Rijkevorsel...

Jacobus Floren - Rijkevorsel 1813
Napoleon werd verslagen en Jacques en Maria Catharina leefden nog lang en gelukkig...

Laureys Aerts - Westmalle 1812
waard-brouwer in De Valk en Hoofdman van de Sint-Sebastiaansgide...

Jacobus Willem Van Ostaeyen - Brecht 1809
toen Jacob 19 was, werd hij door het Franse bewind opgeroepen als 'conscrit'...

Jan Van den Kieboom - Rijkevorsel 1809
amper 18 jaar en 10 maanden jong toen hij overleed in het militair hospitaal van Strassbourg...

Jacobus Peeters - Rijkevorsel 1806
de 5 oudste zonen kwamen in aanmerking om te dienen in het leger van Napoleon...

Marten Vissers - Loenhout 1800
8 koeien, 4 kalveren, 2 paarden, een os en twee varkens...

Willem Van Ostaeyen - Brecht 1798
hoe hij een bende krijgsvolk te paard achterna zette en met zweep en bedreigingen...

Ludovicus Brijs - Haasdonk 1798
bij de Brigands vallen 9 doden waaronder Ludovicus Brijs...

Jan Aert Quirijnen - Loenhout 1771
op 27 juli 1771 kwam een groep dragonders op Popendonk...

Symon Vermeulen - Lille 1764
1408 gulden, 12 stuivers, 4 duiten, 6 koeien, een vaars, vier kalveren en een paard...

Adriaan Mertens - Oostmalle 1763
Adriaan was 24 toen in Oostmalle 16 wolven werden gedood...

Jan Aertsen - Loenhout 1761
boerderij van Jan Aertsen en Adriana Van der Boom in de Beirestraat te Loenhout...

Anna Calluij - Boom 1757
 nog in het jaar 1725 werden premies uitbetaald voor het doden van 127 wolven...

Michiel Melsen Mertens - Loenhout 1757
Jan Anthonissen werd opgevolgd door Michiel Melsen Mertens en Catharina...

Willem Jordens - Oostmalle 1752
een perceel land van 184 roeden en na opbieden koopt Willem Joordens het voor...

Drieboomkensberg - Westmalle 1746
met 1.000 paarden op verkenning in Westmalle en door 350 Huzaren teruggedreven...

Jan Snellinckx - Rijkevorsel 1741
koster van Rijkevorsel, leenman in het Bavelsche Blok...

Jan De Vrij - Zoersel 1740
een merrie, een ackerpeerd, 1 lange kerre, 2 iertkerre, 1 ploeg en 2 eggen...

Jan Anthonissen - Loenhout 1738
vanaf kerstmis 1738 werd Jan de pachter op de nieuwe Popendonkse hoeve...

Sijmon Jan Goossens - Loenhout 1735
die de vechtenden uit elkaar trok en het mes afnam...

Peeter Wouter Ooms - Loenhout 1726
verweet Peeter Huijben dat zijn vrouw een heks was en hij zelf een schelm...

Goris Jan Aertsen - Loenhout 1724
pachter van de hoeve aan de Sint-Lenaartseweg...

Adrianus Cornelius Jan Nijs Van Tichelt - Loenhout 1722
woonhuijse, stallinge, hove ende de helft vanden driessche, gelegen tot popendonck...

Jan Cornelis Goetstouwers - Wuustwezel 1720
verschoeten gelt voor de gulde de somme van sesthien stuijvers...

Jan Dionisius Wouters - Wortel 1720
in 1720 begonnen pottatters te zetten in de moeskruidhoven van Wortel...

Willem Peeter Beyers - Achterbroek 1718
ultra pontem Willelmi Beijaerts, over de brug van Willem Beyers...

Theodorus Cornelius Goetstouwers - Loenhout 1715
vanaf kerstmis 1715 werd hij voor 240 gulden jaarlijks de nieuwe pachter...

Cornelius Petri Gabriels - Loenhout 1713
op de hoeve Popendonk te Loenhout. Hij stierf één maand voor de geboorte van...

Adrianus Jacobi Van Looveren 1712
was 26 jaar toen hij bij de kolveniersgilde in Wuustwezel...

Bert Wouters - 't Ossegoor 1704
Ossengoor, sijnde een stuck heyde, moer ende weyde onder Westmalle gelegen...

Simon Vermeulen - Lille 1703
woonde in de Houssie maar bezat ook een boerderij op het Rolleken te Lille...

Hubertus Costermans - Westmalle 1702
pachter op 't Coxgoet achter het kasteel op de Steenovens...

Peeter Aernouts - Loenhout 1695
in sijne leven tot Loenhoudt ende hooftman van de gulde van St. Sebastiaan...

Jan Adriaan Van Looveren - Wuustwezel 1694
maakte gedurende zesendertig jaar deel uit van de kolfschuttersgilde toen...

Jaak Van Looveren - Wuustwezel 1693
bij de volkstelling in 1693 was Jacob Berthol juist een jaar weduwnaar...

Jan Mathys Goossens - Loenhout 1689
in sijn leven armmeester deser parochie en guldebroeder van St. Jorisgulde alhier...

Jan Peeter Beijers - Wuustwezel 1686
grondt erve ende boomen van hunne respective schutterijen gestaen ende gelegen...

Peeter Gabriels - Loenhout 1680
200 gulden voor de hoeve die men noempt de nieuwe Popendonksche hoeve...

Cornelius Broomans - Loenhout 1680
schepene ende borgemr. tot Loenhoudt ende ouderman van St. Sebastiaansgilde...

Cornelia Verbraken - Westmalle 1677
betaelt uyt considratie vande troble tijden de somme van twintich gulden...

Jan Adriani Van Pelt - Wuustwezel 1676
dien tijd werd nog veel moer naar Antwerpen gevoerd...

Nout Van Ostaeyen - Loenhout 1676
die 51 is, verzet zich tegen de soldaten en hij krijgt een goed pak slaag...

Henricus Goris Vergouwen - Loenhout 1675
pachter op de Neerhoeve, vanaf 1692 op de oude Popendonkse hoeve...

Willem Gysels - Westmalle 1675
in zijn oude dag verhuisde Willem naar de Gansenput waar hij ging inwonen...

Adriaen Mertens - Loenhout 1674
oudt Schepene en Borgemeester in sijn leven tot Loenhoudt...

Wouter Snellinckx - Loenhout 1673
leenman in het Vrijthoff groot int geheel ontrent een buijnder...

Jan Costermans - Westmalle 1671
woont in één van de zes huizen op de Steenovens in Westmalle...

Anna Petri Jordaens - Loenhout 1667
zette de herberg en brouwerij in 't Schaliënhuis voort. Dit blijkt...

Jan Adriaan Van Ostaeyen - Loenhout 1665
drie keer getrouwd, 22 kinderen, leeftijd bij overlijden: 62 jaar...

Cornelius Sebrechts - Loenhout 1663
werd verplicht een karrevracht graan naar het garnizoen in Breda te vervoeren...

Maijken Schuermans - Loenhout 1662
de eerbare Maijken Anthonis Schuermans sijn huysvrou, sterf den...

Joris Coeck - Loenhout 1662
in sijne leven van de gulde van den edelen ridder St. Joris binnen Loenhoudt...

Jan Wils - Zoersel 1659
woonde tot aan zijn dood in de Voorne te Zoersel...

Jan Van Looveren - Wuustwezel 1656
pachter, x Nuijten Cathalijn, ° Bertholomeus, ° Catharina, + 1 schaapwachter...

Peeter Van Beeck - Wuustwezel 1649
de Prins van Oranje en Mary van Engeland verbleven bij Peeter Van Beeck...

Jan Christiaen Vorsselmans - Loenhout 1644
gevallen met peert en kerre en onder de kerre doot gebleven...

Heyliger Geerts Smouts - Rijkevorsel 1643
tot tweemaal toe moeten ze de razende onderpastoor buitensleuren...

Agnes Geeraerts - Westmalle 1641
meter was dame Catharina de Cotereau - een mooie koets met 6 paarden...

Lambert Lambrechts - Kalmthout 1640
slaat met een bierpul een gapende wonde in het hoofd van Peter Bussers...

Balten Van Geel Brasschaat - 1633
heeft de palmslag voor de Katerheidemolen met ingang van Kerstmis...

Jacob Willem Van Ostaeyen - Wuustwezel 1632
op een wolf moet jagen tussen Hoogstraten en Wuustwezel...

Wouter Petrus Ren - Loenhout 1630
waarbij Claes Jan Claesen ook zijn roer wilde afvuren wat niet lukte...

Guilielmus Hubertus Grielens - Rijkevorsel 1627
een akkoord tussen de Graaf van Hoogstraeten en Petrus...

Huijbrecht Janssen Wagemaeckers - Kalmthout 1625
koning van de Sint-Sebastiaensgilde...

Jacobus Weyns - Oostmalle 1625
vluchten 60 Oostmallenaren naar Salphen uit vrees voor de pest...

Cornelius Anthonii Lambrechts lemmens - Wuustwezel 1624
op een vreselijke manier vermoord door Jan Cornelis Wouters...

Merten Lambrechts 1622
het molenijzer werd door soldaten uitgebroken en meegenomen...

Geertrui Coeymans - Wuustwezel 1619
wiens kinderen wellicht niets meer wisten over een rijk koopman...

Antonius Gommers - Meer 1619
naar De Mosten en zijn nakomelingen worden dan ook vaak als Mostmans genoemd...

Nicolaus Bervoets - Oostmalle 1617
met de knecht en haar zoon heb ik de loslopende paarden helpen vangen...

Joannes Costermans - Westmalle 1616
woonde in één van de zes hoeves op de Steenovens te Westmalle...

Cornelia Jan Hegge - Loenhout 1612
een weide en een stuk land op de Hagelkruisakker...

Peeter Aert Sgrauwen - Loenhout 1608
drie soldaten die aangehouden werden wegens bedelarij en wangedrag...

Adrianus Cornelius Goetstouwers - Gooreind 1607
want hij koopt talrijke eigendommen, vooral opt Gooreynde...

Maarten Goos - Oostmalle 1606
het scheen bij nae dat de wereld op een eynt was...

Michiel de jonge Van Elsacker - Loenhout 1602
te Nedervenne een stede, eigendom van zijn schoonvader Peter Beijerszone...

Merten Janssens Van Wesenbeeck - Essen 1587
spoorloos, waarschijnlijk op de vlucht voor de Spaanse Furie...

Willem Ghysels - Westmalle 1586
toen werden de twee andere vreemdelingen ook ter dood gebracht...

Cornelis Beijers Van Voxdael - Kalmthout 1584
als gijzelaar in de gevangenis van Turnhout opgesloten en er gestorven...

Anna De Vrije - Oostmalle 1582
van april tot juni stierven in Oostmalle 120 inwoners...

Bartholomeus Van Looveren - Kalmthout 1580
Hendrik van de Leck, geheten Van Loeveren, komt in het bezit van het hof...

Jan Van Ostaeyen - Loenhout 1579
Joannes Stadius werkt in Turijn, Parijs, Luik, Keulen, Brussel, Leuven...

joannes stadius

Jan Van Ostaeyen of Joannes Stadius werd geboren te Loenhout op 1 mei 1527. Hij was de zoon van Peeter Van Ostaeyen, en deze Peeter is de voorvader van ontelbare Kempenaren. Louis Sips registreerde méér dan 2.000 afstammelingen (tot de 12de generatie).

De kleine Jan bracht zijn jeugd door in 't Schaliënhuis, in het oude centrum van Loenhout. Hij was een goede leerling en mocht na de lagere school naar de Latijnse School van Joannes Custos in Brecht. Joannes Custos was een bekend humanist, die onder zijn leerlingen enkele bekende namen telde zoals Gabriël Mudeus (rechtsgeleerde en raadsman van Keizer Karel), Leonard Lessius (theoloog), Jan Van der Noot (dichter)...

Jan mocht naar de universiteit in Leuven. Zoals gebruikelijk in die tijd, verlatijnste hij zijn naam: het werd Joannes Stadius. In Leuven kreeg hij les van de befaamde professor Frisius. Deze gaf les aan o.a. Gerardus Mercator, John Dee, en zelfs Keizer Karel volgde bij Frisius wiskunde.

Joannes Stadius studeerde wiskunde, aardrijkskunde, sterrenkunde en geschiedenis. Na zijn studies vestigde hij zich te Deurne als onderwijzer. Maar in 1554 vertrok hij naar Turijn om er in dienst van de Hertog van Savoie te werken als sterrenkundige en wiskundige. In maart 1556 komt hij terug. In Brussel draagt hij zijn eerste werk 'Ephemerides novae et auctae' op aan Philips II van Spanje. Dit werk was een soort kalender die de stand van de zon, maan en planeten aangeeft. In 1555 gaf zijn oude leraar Gemma Frisius hem de goede raad om geen angst te hebben om, zoals Copernicus (en later Galileo) verketterd te worden wanneer hij zou beweren dat de aarde niét centraal staat in het heelal.

In 1559 neemt hij de conjunctie (samenstand) waar van de planeten Mercurius en Venus, in 1560 brengt hij de 'Tabulae Bergenses' waarin hij zichzelf voorstelt als koninklijke wiskundige (van Filips II) en wiskundige van de Hertog van Savoye. Hij krijgt steeds meer naam en gaat werken voor de Prinsbisschop van Luik. Van daaruit reist hij vaak naar Keulen, waarschijnlijk om toe te zien op het drukwerk van zijn boeken. In 1565 is Stadius professor in wiskunde en klassieke geschiedenis in Leuven. In 1569 keert hij weer naar Antwerpen. In 1576 werkt hij in Parijs, op verzoek van Hendrik III, koning van Frankrijk. Hij wordt in Parijs titularis van een leerstoel aan de universiteit.

Joannes Stadius geloofde net zoals vele geleerden uit die tijd dat er een invloed bestond tussen gezondheid en de invloed van de maan en de sterren. Rijke personen lieten vaak hun toekomst voorspellen. Michel Nostradamus was wellicht de meest befaamde voorspeller aller tijden. Deze kende wellicht Joannes Stadius want hij was in het bezit van zijn Ephemerides, waarin hij zijn eigen dood aankondigde op datum van 2 juli 1566, wat nog uitkwam ook.

Joannes Stadius stierf te Parijs op 52-jarige leeftijd, op 17 juni 1579. Een oude krater op de maan, naast de Copernicus-krater, werd naar Joannes Stadius genoemd. Klik op de illustratie hieronder om de krater van dichtbij te bekijken.

maan joannes stadius

 

Peeter Sanders - Breugel 1575
de opeenvolgende rampen betekenden de doodslag voor de ontwikkeling...

Philip Adriaenssen - Kalmthout 1575
hij moet dus één van de pioniers geweest zijn die het totaal verlaten Kalmthout...

Peter Van Wesembeeck - Antwerpen 1573
verkocht al zijn bezittingen en vertrok uit dit beroerde land...

Ewout van Eemeren - Brecht 1572
bracht de breuk en het zilverwerk van de voetbooggilde in veiligheid...

Cornelius Jacobi Broumels - Wuustwezel 1565
ook als voogd van de weeskinderen van Jacop Cornelis Broumels...

Aert Jacobs Dickens - Ravels 1565
zijn veel bemiddelde Engelse katholieken naar de Nederlanden gekomen...

Quirijn Willemsen - Kalmthout 1563
onbemiddeld universiteitsstudent in Leuven...

Symon De Roover - Rijkevorsel 1562
trok hierop zijn mes en stak ermee in de buik van Jan Claes...

Cornelis Van Elsacker - Loenhout 1541
recht van overpad om de Buytelaersacker te bereiken...

Cornelius de Vrije - Zoersel 1541
blootshoofds, barrevoets en met een kaars van drie ponden vergiffenis vragen...

Peeter Van der Buyten - Loenhout 1539
de man zittend op het paard en zal hebben een zwaard in de rechterhand...

Wedemaer Van de Mierop - Rijkevorsel 1534
na de dood van zijn vrouw werd hij pastoor van zijn dorp Rijkevorsel...

Philip de Vrije - Zoersel 1510
koopt in 1510 een rente op de hofstede op 't Schuerhoven in Westmalle...

Cornelis Coeymans - Wuustwezel 1509
ze kopen in 1517 de huizen "Aken" en "Koelen" in de Predickheerenstraat te Antwerpen...

Michiel van Elsackere - Loenhout 1504
een erfrente van veertien veertelen rogge...

Heinrick Vanden Mijerhop - Rijkevorsel 1498
op voorwaarde dat hij van het klein kamerken een koestal mocht maken...

Jeronimo Weyns - Westmalle 1490
Jeronimo wordt genoemd ca 1540 te Westmalle...

Pierre Wesenbecius - Zandhoven 1487
studeert rechten in Leuven, Parijs en tenslotte in Antwerpen waar hij...

Jan de Vrije - Zoersel 1477
6 viertelen rogge sjaars voor hun erf 'teijndonc in den Drengel' ...

Joannes Petrus Antonius Geertsen - Merksplas 1478
zijn kleinzoon erfde landerijen in Merksplas, Tichelt, Zundert en Rijsbergen...

Jan Thoens - Wuustwezel 1474
leene die de manne van Woestwesele over hebben ghegheven bij hoenen eede...

Jan Van Looveren - Antwerpen 1445
herbergier in de afspanning De Rijn in de Bullinckstraete

De oude Jan Bayers'zone van Voxdal - Ossendrecht 1444
het schoutambacht van Bewesterschelde en Beoosterschelde...

Floris De Bie - Oostmalle 1447
bezit de halve heerlijkheid Oostmalle, Blommerschot, Zalhuffle, Merlohoven...

Lucia Coremans - Wernhout 1425
leendraechster aan de Hooge Heerlijkheid Wernhout, jouffrou Lucia Coremans...

Otte Aert Van de Mierop - Rijkevorsel 1420
zijn zoon Wedemaer zal hem opvolgen als schepene van vorsselle...

Laureys De Coster Goessems Costersone - Westmalle 1395
verkoopt volgens de schepenakte die huyse te Schuerhoven...

Geerard Wesenbeke - Zandhoven 1385
ridder & schout te Santhoven, vader van Wauter...

Wouter Bosschaert - Ekeren 1365
deel van vijf gemeten land in Eekeren te Vriesendonck...

Aert Van Reeth - Reet 1360
eigenaar van Het Reethergoet tot aan zijn dood in 1422. Hij wordt...

Wouter De Loeker - Wortel 1300
wordt vermeld in een cijnsregister te Wortel. Zijn oudste zoon...

Arnold De Cuyper - Egmond 1300
stierf door een pijlschot in de strijd tegen de Vlamingen...

Wouter Van Tichelt - Hoogstraten 1260
een goed ridder beploegt 's morgens zijn akker en rijdt 's middags ten toernooi...

Dirk I van Seyn - Renesse 1100
voorouder van de familie de Renesse, kasteelbewoners te Oostmalle...

 

 

Nieuwsbrief

Schrijf u in voor de nieuwsbrief en ontvang informatie over onze diensten, producten en acties. Voor meer informatie verwijzen wij naar onze Privacy Statement.

Uw bedrijfscommunicatie afstemmen op uw doelgroep. Dat is onze missie.